top of page

עזר שמאות פרטית

מומחים לניהול תביעות ביטוח

טיפול וייעוץ צמוד בנזקי ביטוח, תוך לווי אישי מרגע הנזק ועד לקבלת תגמולי הביטוח המלאים במיצוי של תנאי הפוליסה.

אודות

חברתנו עוסקת בטיפול וליווי מקרים, לאחר מקרי נזק ביטוחי.

בשנים האחרונות אנו עדים לצורך הולך וגדל של חברות פרטיות, ארגונים וגורמים פרטיים בליווי מקצועי ומקיף  מטעמם אשר ייצג אותם ואת האינטרס שלהם בעת מקרי נזקי רכוש בחברתם, מול המבטחים.

About
IMG_20161123_142224.jpg

 כיצד אנו פועלים

  • ניהול מקיף - ניהול וליווי מקצועי מקיף של התביעה עד לקבלת תגמולי ביטוח מלאים. 

  • מבט מקצועי ורחב - כשמתרחש אירוע נזק לרכוש, חשוב לנהל את הנזק ולהבין איך הכל התחיל, אבל יותר חשוב לראות את הסוף הנכון כבר מהרגע הראשון עבור הלקוח. 

  • ייצוג אקטיבי - אנו מלווים ומשתתפים אקטיביים בדיונים עם נציגי המבטח לרבות מסירת מידע ונתונים לכל הגורמים מטעם חברת הביטוח. 

How we work
What we do

 מה אנחנו עושים

  • ליווי וניהול מלא של תהליך הטיפול בנזק מטעם הלקוח מול המבטח ונציגיו.

  • קביעת היקף, אופן ודרכי תיקון של הנזקים, מול השמאים והמומחים מטעם המבטח, מיד ברגעי האירוע הראשוניים. התנהלות מהותית וחשובה זו ברגעיו הראשונים של האירוע שקובעים לרוב את גורל התביעה הסופי והגמול למבוטח.

  • קידום וליווי של העסק על מנת להחזרתו לפעילות העסקית מלאה בזמן קצר.

  • התמיכה בעסק נעשית באופן מקצועי ומקיף של כל היבטיה(נזק, תנאי פוליסה, נסיבות) וזאת מתוך מטרה להישמר שלא יעשו טעויות טרמינולוגיות נפוצות שמבוטחים (לקוחות) עלולים לעשות בטיפול בנזק, בעת התנהלותם מול נציגי המבטח וזאת מראייה צרה של "התמונה המלאה" של המקרה וזאת בהיבטים של נוסח הכיסוי המתאים, סכומי ביטוח, התניות למיגון, וכן הוראות אחרות הקיימות בפוליסה במפרט הביטוח בחוק חוזה הביטוח.

  • ייצוג של המבוטח מול המבטח על מנת לאפשר לו לקבל את המידע והעובדות שיאפשרו לנציגיו, השמאים מטעם חברת הביטוח, לראות את התמונה המלאה דרך עיניו של המבוטח. זאת על מנת לקדם יישוב וסגירת התביעה בזמן מינימלי תוך תשלום תגמולי ביטוח הולמים.

 

Events

-

נזקי שריפה - איקאה נתניה

Benny2-27 at 09.06.37.jpeg

-

נזקי סחף בנמל אילת

נזקי הסחפות של תשתיות בנמל אילת

-

נזקי השריפות בזיכרון יעקוב

נזקי השריפות בזכרון יעקוב

 אירועים שטופלו

נזק שריפה במפעל

נזק שריפה במפעל לייצור בריכות

נזקי שריפה בוילה פרטית

נזקי שריפה בוילה פרטית

נזקי שריפה במסעדה

נזקי שריפה במסעדה/בייקרי
Contact us
Quote

צור קשר

יש לך נזק רכוש/פרויקט? צור קשר היום והמומחים שלנו יעזרו לך

חבר האיגוד הישראלי לשמאי רכוש אקדמאים

Your details were sent successfully!

bottom of page